59962

Siguldā paplašināti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas tīkli
13.08.2015


     2015. gada 12. augustā Siguldā ir pabeigta līguma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldas pilsētas daļā ,” Nr. SA 2014 03, realizācija.

     Noslēgtā līguma ietvaros ir veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklu izbūve Siguldas pilsētā.

     Būvdarbus veica SIA „Būvenergo A”. 

   Līguma īstenošanas rezultātā, izbūvējot 7,8 km kanalizācijas tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), četras jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruējot vienu kanalizācijas sūkņu staciju, ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu blīvi apdzīvotā teritorijā.

     Šī līguma ietvaros ir paplašināta arī ūdensapgādes sistēma, izbūvējot 985,69 m ūdensapgādes tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), kas dos iespēju mājsaimniecībām izmantot centralizēto ūdensapgādes sistēmu. 

     Noslēgtais līgums īstenots ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”, Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005), ietvaros. 

kākai informācijai: 

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

___________________________________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”                        (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD