31262

Siguldā paplašināti centralizētie kanalaizācijas tīkli
22.11.2012


     2012.gada 21. novembrī Siguldā ir pabeigta līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Siguldā” 2. iepirkuma daļa, id. Nr. SA 2011 04” (Nr. 25) realizācija.

     Noslēgtā līguma ietvaros Čiatūras ielā, Saules ielā, Bērzu ielā, Satiksmes ielā, Tālavas ielā, Lapu ielā un daļēji Purva ielā ir izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli.

     Būvdarbus veica AS „Siguldas būvmeistars”. Līguma summa bez PVN 181 480,84.

     Līguma īstenošanas rezultātā ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu.

     Noslēgtais līgums īstenots ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”, 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018, ietvaros.

 

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

_________________________________________________________________________________________

 

projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPIA/VIDM/018 ) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD