38001

Siguldā paplašināti centralizētie kanalizācijas tīkli
06.09.2013


     2013. gada 5. septembrī Siguldā ir pabeigta līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Siguldā” 1. iepirkuma daļa, id. Nr. SA 2011 04” (Nr. 24) realizācija.

      Noslēgtā līguma ietvaros ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklu izbūve galvenokārt notika  Rožu, Vārpas, J.Ozola, Akāciju Pulkveža Brieža, Kr. Valdemāra, Šveices, Kaijas, Blaumaņa, Jūdažu ielās.

     Būvdarbus veica AS „Siguldas būvmeistars”. Līguma summa bez PVN 1 131 073,59.

     Līguma īstenošanas rezultātā, izbūvējot 3610 m kanalizācijas tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdz ar to centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu. Līguma ietvaros ir izbūvēta arī viena kanalizācijas sūkņu stacija un viena kanalizācijas sūkņu stacija rekonstruēta.

      Šī līguma ietvaros ir paplašināta ūdensapgādes sistēma, izbūvējot 7196 m ūdensapgādes tīklus (tajā skaitā pievadus līdz īpašumu robežām), kas dos iespēju mājsaimniecībām izmantot centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

       Noslēgtais līgums īstenots ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”, 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018, ietvaros.

      Fotogaleriju var aplūkot šeit http://www.saltavots.lv/index.php?p=5686&lang=829.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

_________________________________________________________________________________________

 

projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPIA/VIDM/018 ) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD