110236

Siguldā tiek veiktas ūdens uzskaites mēraparātu mezglu pārbaudes
06.02.2020


Informējam, ka arī šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, SIA "SALTAVOTS" darbinieki veiks ūdens uzskaites mēraparātu mezglu  apsekošanu tiem nekustamajiem īpašumiem Siguldā, kur pagājušajā gadā tika konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām un kur īpašnieki bija solījušies sakārtot ūdens uzskaites mēraparātu uzskaites mezglus. Pārbaudes laikā tiks fiksēti ūdens uzskaites mēraparātu rādījumi salīdzināšanai, kā arī precizēta kontaktinformācija ātrākai un operatīvākai saziņai.

Plānots, ka pārbaudes turpināsies visu februāri un martu.

Aicinām klientus būt atsaucīgiem, un tie kas saņēmuši  ziņu par apsekošanas nepieciešamību, veikt savlaicīgi pieteikumu,  saskaņojot laiku, kad iespējama uzskaites mēraparāta mezgla pārbaude.

Tiem klientiem, kuriem ir sastādīts akts par pārbaudē konstatētajām neatbilstībām, aicinām tās novērst līdz 2020. gada 31. martam. Darbus, atbilstoši zemāk pieejamajiem dokumentiem var veikt pašu spēkiem, vai arī pieteikt pakalpojumu SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.

Vispārīgās prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei šeit

Komercuzskaites mēraparāta mezgla paraugs šeit

Iesnieguma veidlapa maksas pakalpojuma pieteikšanai pieejama šeit
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv