24487

Siguldā turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts
15.06.2012


     Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā ,III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018) ietvaros:   

  • Notiek ūdensvada, pašteces kanalizācijas un spiedvada izbūve Rožu ielā, un ir uzsākti būvdarbu teritorijas sakārtošanas darbi;  
  • Ļoti smagos apstākļos, augstā gruntsūdens līmeņa dēļ, notiek Gundegu ielas maģistrālā kanalizācijas tīkla izbūve;
  • Ar beztranšejas izbūves metodi notiek maģistrālā ūdensvada izbūve Blaumaņa un Pulkveža Brieža ielās;
  • Nobeigumam tuvojas  maģistrālā pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Čiatūras ielā;
  • Uzsākta pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Saules ielā.

 

     Tā kā ūdenssaimniecības infrastruktūra, galvenokārt, tiek izbūvēta pa ielām un tām pieguļošo zālāju teritoriju lielā dziļumā, kurš vietām sasniedz pat 4m un ir jāšķērso daudzas citas komunikācijas (elektroapgādes, sakaru kabeļi, gāzes vads u.c.), būvdarbu laikā tiek slēgti ielu posmi un pēc izbūves ir nepieciešams veikt arī lielus būvdarbu teritorijas labiekārtošanas darbus.

     Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni, jo būvdarbi un labiekārtošanas periods iedzīvotājiem sagādā daudz neērtības (ierobežota satiksme, apgrūtināta piekļuve saviem īpašumiem, dubļi u.c.).

     Noslēgto līgumu ietvaros Siguldas ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbus veic AS „Siguldas būvmeistars”, kurš sastopas ar līgumā nenodefinētu risku - iedzīvotāju neattīrīto kanalizācijas notekūdeņu izvadi jauno komunikāciju izbūves zonā. Iedzīvotāju izbūvētie notekūdeņu novadīšanas risinājumi rada aizvien plašākā teritorijā ne tikai grunts, bet arī gruntsūdeņu piesārņojumu, kuru rezultātā pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte iedzīvotāju izbūvētajās akās un citos nelielā dziļumā izbūvētos  dzeramā ūdens ieguves avotos.

    Pašreiz Rožu, Čiatūras, Bērzu un Saules ielu iedzīvotāji SIA „Saltavots” var iesniegt pieprasījumu par pieslēguma nosacījumu izsniegšanu. Pieslēguma nosacījumi tiks izsniegti tad, kad komunikāciju izbūve tiks pabeigta, pārbaudīta un pieslēgta jau esošajai pilsētas maģistrālajai sistēmai. Tikai pēc pieslēguma nosacījumu saņemšanas iedzīvotāji varēs veikt savu īpašuma pieslēguma izbūvi.

   

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

___________________________________________________________________________________

 projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”

 

 (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD