Siguldā uzsākta ES KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001, īstenošana
29.09.2017


     2017. gada 12. jūnijā ir noslēgts līgums ar SIA “Būvenergo A” par sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbiem. Līguma izpildes beigu termiņš 2018. gada 31. decembris.

Līguma ietvaros ir veikts:

  •     Maģistrālā kanalizācijas pašteces tīkla izbūve un kanalizācijas spiedvada izbūve Kr. Barona ielas posmā.  Saskaņā ar saņemtās rakšanas atļaujas nosacījumiem būvdarbi šajā ielā tika pārtraukti 31. augustā un ir turpināmi 2018. gada 1. jūnijā.  Šajā posmā vēl ir jāveic kanalizācijas pievadu izbūve, jāatjauno asfalta segums būvdarbu zonā un par pašvaldības finansējumu vienā ielas posmā jāveic asfalta seguma atjaunošana visā ielas platumā. Šobrīd uzklātais asfalts ir tikai pagaidu segums. Līdz ar to 2017. gadā nav iespējams nodrošināt pieslēguma iespējas šī Kr.Barona ielas posma un E.Veidenbauma ielas īpašumiem.
  • Kanalizācijas spiedvada izbūve Atbrīvotāju ielas posmā.
  • Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Doņu ielā. Vēl ir atlicis šajā ielā pabeigt labiekārtošanas darbus. Ir nodrošinātas pieslēguma iespējas šādiem īpašumiem: Atbrīvotāju iela 38, Doņu iela 1, Doņu iela 2, Doņu iela 3, Doņu iela 4. SIA „SALTAVOTS” sazināsies ar īpašniekiem, lai noskaidrotu īpašumu plānoto pieslēgšanas  laiku centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ja īpašnieka izvēle būs sava decentralizētā sistēma, tad lūgsim sniegt informāciju par sistēmas veidu, un sadarbojoties ar īpašnieku un pašvaldību vienosimies par veidu kādā īpašnieks informēs par komersantu, kurš savāc notekūdeņus vai notekūdeņu dūņas.
  • Uzsākta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Meldru ielā. Darbi kavējas, jo būvuzņēmējam nav pietiekamas darbaspēka kapacitātes. Šobrīd notiek sarunas ar būvuzņēmēju par iespēju piesaistīt papildus brigādes. Ja būvuzņēmējam  līdz 15. oktobrim nebūs iespējams piesaistīt papildus darbaspēku,  SIA „SALTAVOTS” izvērtēs līguma saistību izpildes iespējas.

Projekta īstenošanas rezultātā ir plānots, ka 210 iedzīvotāji izmantos radītās pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdz ar to tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Silvija Zaharāne

Tālrunis 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD