57803

Sludinājums par kustamās mantas - MAZ 5551, reģ. Nr. PO 7099 un Scania P92M, reģ. Nr. EJ 8313 izsoli un tās rezultātiem
26.05.2015


SIA „Saltavots” pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu

MAZ 5551, reģ. Nr. PO 7099 un Scania P92M, reģ. Nr. EJ 8313.

Izsoles noteikumi pieejami SIA “Saltavots” 12. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B Siguldā, Siguldas novadā darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 13.00 līdz 15.00, un elektroniski (sk. zemāk). Izsolāmo objektu var apskatīt, piesakoties pa tālruni 29195125.

Pieteikumu reģistrācija – SIA “Saltavots” 12. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015. gada 11. jūnija plkst. 11.00, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00., tālr. 67971729. Izsole notiks 2015. gada 11. jūnijā plkst.16.00 SIA “Saltavots” 5. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā. 

MAZ 5551, reģ. Nr. PO 7099, izsoles sākuma cena EUR 2440,00 (ar PVN), nodrošinājums EUR 244,00. Scania P92M, reģ. Nr. EJ 8313, izsoles sākuma cena EUR 1330,00 (ar PVN), nodrošinājums EUR 133,00.

Reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājums jāiemaksā SIA “Saltavots”, reģ. Nr.40103055793, bankas kontā Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 08704, AS "SEB banka".

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena  no kuras atrēķināts iemaksātais nodrošinājums par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā trīsdesmit kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Nolikums 

Pielikums Nr. 1 

Pielikums Nr. 2 

Pielikums Nr. 3 

Pielikums N. 4 

Pielikums Nr. 5 

Pielikums Nr. 6 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

SIA "Saltavots" paziņo par kustamās mantas MAZ 5551, reģ. Nr. PO 7099, un kustamās mantas Scania P92M, reģ. Nr. EJ 8313 atsavināšanas procesa pabeigšanu.

Kustamā manta MAZ 5551, reģ. Nr. PO 7099, ir atsavināta izsolē juridiskai personai, kura nosolīja augstāko cenu, un ar juridisko personu SIA “Ūdens racējs”, reģ. Nr. 44103074432, ir noslēgts pirkuma līgums. 

Kustamā manta Scania P92M, reģ. Nr. EJ 8313, ir atsavināta izsolē juridiskai personai, kura nosolīja augstāko cenu un ar juridisko personu SIA “Ūdens racējs”, reģ. Nr. 44103074432, ir noslēgts pirkuma līgums. 

(ievietots 22.07.2015.) 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD