119547

Uzaicinājums nekustamo īpašumu īpašniekiem izmantot iespēju pieslēgties centralizētajai sistēmai
16.12.2021


Arī šogad, SIA "SALTAVOTS" ir apkopojis informāciju par nekustamjiem īpašumiem, kuri atrodas Siguldas pilsētā, un kuriem ir iespēja, bet kuri to nav zmantojuši un nav pieslēguši savu nekustamo īpašumu centralizētajai sistēmai.

             Informācija ir apkopta uz 2021. gada decembri un pavisam pastkastītēs tika nogādātas 85 vēstules tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši iespēju pieslēgties centralizētajam sadzīves kanalizācijas tīklam, 146 vēstules tiem nekustamo īapšumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši iespēju pieslēgties centralizētajam ūdensapāgdes tīklam un 105 vēstules tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši iespēju pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.

             Lai pieslēgtu nekustamo īpašumu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “SALTAVOTS”. Pieteikuma veidlapa pieejama www.saltavots.lv – sadaļā “Pakalpojumi”, apakšsadaļā “Tehnisko noteikumu izstrāde ēku pieslēgšanai pie ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkliem”. Iesniegumu par tehnisko noteikumu saņemšanu var sūtīt pa pastu uz adresi Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, vai sūtīt uz e-pastu attistibasdala@saltavots.lv. Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un zemes gabala robežu plāna kopija. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas un ir derīgi divus gadus.

Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai sistēmai tiek veikta par personas līdzekļiem, taču saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” ir iespēja iesniegt nepieciešamos dokumentus Siguldas novada pašvaldībā, tādējādi pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu centralizētā ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas ierīkošanai nekustamajā īpašumā.

Tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav izmantojuši iespēju pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, kā arī tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem nav radīta šāda iespēja, ir saistoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kuri stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā un Siguldas novada pašvaldības 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”, kuri stājās spēkā 2019. gada 27. augustā. Noteikumi nosaka prasības un pienākumus īpašniekiem, kuru īpašumā ir sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai. Svarīgākā lieta, kas jāzina katram decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam – decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par personas pienākumiem un veicamajam darbībām, ja nekustamajā īpašumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma var iepazīties www.saltavots.lv – sadaļā „Decentralizētā kanalizācija” vai zvanot pa tālruņiem 67973733 vai 29181233 SIA „SALTAVOTS” klientu daļai. 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD