17758

Parakstīts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldā
13.09.2010


Šī gada 6. septembrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju un SIA „Saltavots” tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018) (turpmāk tekstā - projekts) īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 806 717,29 no tām attiecināmās izmaksas ir LVL 2 266 201,52. No attiecināmām izmaksām LVL 2 152 891,44 (95%) ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, LVL 133 310,08 (5%) ir SIA „Saltavots” līdzekļi. Visas neattiecināmās izmaksas - LVL 540 515,77 finansē SIA „Saltavots”.

Projekta realizācijai tiks ņemts aizņēmums, kuram galvojumu sniegs Siguldas novada dome.

Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pieejamības paplašināšana.

Projekta realizācijas laikā tiks  paplašināta ūdensapgādes sistēma, veikts daļējs tās sacilpojums un uz maģistrāliem ūdensapgādes tīkliem uzstādīti elektromagnētiskās plūsmas mērītāji, rekonstruētas  Krimuldas NAI un kanalizācijas trase, notekūdeņu krājtvertņu apkalpošanai iegādāta asenizācijas mašīna,  rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas un paplašināti kanalizācijas sistēmas tīkli.

Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, tiks samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī reducēti vides piesārņojuma riski, kas radušies novecojušu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas rezultātā un krājtvertņu apkalpošanas specializētās tehniskas nepieejamības dēļ. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts:
saltavots@apollo.lv.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē! 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD