17765

Parakstīts autoruzraudzības līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Siguldā
06.12.2010


2010.gada 2. decembrī Rīgā, starp SIA „Saltavots” un SIA „Eiroprojekts” tika parakstīts autoruzraudzības līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldā, III kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ķiparos” realizācijas uzraudzību.

Līguma summa bez PVN 1 900 LVL.

Līguma ietvaros tiks uzraudzīta tehniskā projekta realizācija, ko īsteno  AS „Siguldas būvmeistars”.

Noslēgtais līgums tiks realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”               (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts:
saltavots@apollo.lv.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD