17770

Paveiktais ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā Siguldā līdz 2011. gada jūnijam
27.06.2011


Siguldā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, kurus saskaņā ar 2010. gada 16. novembrī noslēgto līgumu veic AS „Siguldas būvmeistars”.

Līdz 2011. gada jūnijam no līguma ietvaros plānotā ir izbūvēti:

95% ūdensvada, 56% pašteces kanalizācijas, 81% kanalizācijas spiedvada tīkli, uzsākta vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un vienas esošās sūkņu stacijas rekonstrukcija. Būvdarbu teritorijā turpinās labiekārtošanas darbi.

Būvdarbi ir veikti Vildogas, Nākotnes, Ievu, Riekstu, Ogu, Jāņogu, Dārza, Pīpeņu, Ķiparu, Gravas, Tilta, Nākotnes, Viršu ielu un Nurmižu ceļa rajonā. Būvuzņēmējs veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību vairākās vietās ir konstatējis tehniskajā projektā nenorādītus lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklus, kuru izvadi ir novirzīti uz meliorācijas grāvjiem un Vējupīti, kur neattīrīti brīvi izplūst gravā. SIA „Saltavots” apkopos un iesniegs pašvaldībai informāciju par šīm konstatētajām pazemes komunikācijām.

SIA „Saltavots” pieņem iesniegumus no iepriekš minēto ielu iedzīvotājiem par pieslēguma tehnisko nosacījumu saņemšanu projekta ietvaros izbūvētajai  centralizētajai  sistēmai.  Kontakttālrunis informācijai 67974011.

Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā iedzīvotāji tiks aicināti saņemt pieslēguma tehniskos nosacījumus un veikt pieslēgumu izbūvi.

Plānotais būvdarbu nodošanas termiņš - 2011. gada 18. oktobris, bet šobrīd izpildītais būvdarbu apjoms liecina, ka būvdarbi tiks pabeigti ātrāk.

Būvdarbu norises fotofiksāžu  skatīt www.saltavots.lv sadaļā - FOTOGALERIJA

Noslēgtais līgums, kura līgumsumma ir 487 484,39 LVL (bez PVN),  tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD