17771

Paveiktais Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā līdz 2011. gada jūnijam
27.06.2011


KRIMULDAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU REKONSTRUKCIJA

Siguldā tiek veikta Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un maģistrālās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Pamatojoties uz 2010. gada 8. oktobrī noslēgto līgumu darbus veic AS „Siguldas būvmeistars”.

Krimuldas centralizētā notekūdeņu sistēma apkalpo Siguldas pilsētas Mednieku, Krimuldas ielas un tai pieguļošās teritorijas iedzīvotājus, iestādes, uzņēmumus.

Līdz 2011. gada jūnijam ir rekonstruēta esošā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēka un divi esošie dūņu lauki. Veikti nepieciešamie demontāžas darbi un uzsākta tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana. Rekonstruēti 94% no projektā plānotā maģistrālā pašteces kanalizācijas tīkla. Būvdarbu teritorijā turpinās labiekārtošanas darbi.

Plānotais būvdarbu nodošanas termiņš -2011. gada oktobris.

Būvdarbu norises fotofiksāžu  skatīt www.saltavots.lv sadaļā - FOTOGALERIJA.

Noslēgtais līgums, kura līgumsumma ir 325 779,00 LVL (bez PVN), tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD