17772

Parakstīts līgums par asenizācijas mašīnas piegādi
01.08.2011


2011. gada 29. jūlijā Siguldā, starp SIA „Saltavots” un SIA „AVAR AUTO” tika parakstīts līgums par asenizācijas mašīnas piegādi. Līguma summa bez PVN 138 900,00 LVL.

Asenizācijas mašīnas iegāde nodrošinās regulāru notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu no  mājsaimniecībām, iestādēm, uzņēmumiem,  kuriem  pēc projekta realizācijas nebūs pieejams pieslēgums centralizētajai  notekūdeņu savākšanas sistēmai.

Īstenotā aktivitāte samazināts vidē novadīto piesārņojumu un veicinās kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu.

Noslēgtais līgums tiks realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts:
saltavots@apollo.lv.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD