18028

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" turpinās
30.09.2011


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" īstenošanas ietvaros noslēgumam tuvojas:

* Līguma "Krimuldas NAI rekonstrukcija".  Līguma ietvaros ģenerāluzņēmējs AS "Siguldas būvmeistars" ir veicis centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas (apkalpo Siguldas pilsētas Mednieku un Krimuldas ielas patērētājus)  rekonstrukciju: rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēts jauns pašteces kanalizācijas tīkls, veikta vienas kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Šobrīd notiek uzstādīto iekārtu regulēšanas, notekūdeņu ieplūdes un izplūdes parametru kontrole.

Līguma izpildes termiņš - 2011. gada 15. oktobris.

* Līguma "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana) izpilde. Ģenerāluzņēmējs AS "Siguldas būvmeistars" līguma ietvaros ir veicis 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, rekonstruējis vienu esošo kanalizācijas sūkņu staciju, paplašinājis maģistrālos ūdensapgdes un kanalizācijas tīklus, uz maģistrālajiem tīkliem uzstādījis 8 plūsmas mērītājus.

Šobrīd tiek pieprasīti un saņemti atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai no institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus.

Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā iedzīvotāji tiks aicināti saņemt pieslēguma tehniskos nosacījumus un veikt pieslēgumu izbūvi.

Šī līguma izpildes termiņš paredzēts 2011. gada 18. oktobrī.

_____________________________________________________________________________

PROJEKTU "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "SALTAVOTS". PROJEKTA ADMNISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD