19737

Parakstīts līgums par ūdenssainiecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā
07.12.2011


     Šī gada 2.decembrī starp Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un SIA „Saltavots” tika parakstīts līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma  piešķiršanu  projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā”.

     Projekta kopējās izmaksas ir 458 885,10 Ls. No kurām attiecināmās izmaksas ir 351 402,00 Ls. ERAF līdzfinansējums ir 298 691,70 Ls (85 % no attiecināmām izmaksām). 

     Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pieejamības paplašināšana.

     Projekta realizācijas laikā tiks izbūvēts jauns artēziskais urbums, rekonstruēta daļa no ūdensapgādes sistēmas, veikts daļējs tās sacilpojums, izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un paplašināti kanalizācijas sistēmas tīkli.

   Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, tiks samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos un vides piesārņojuma riski, kas radušies novecojušu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas rezultātā.

  Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

___________________________________________________________________________________

 PROJEKTU "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā" (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

  
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD