24836

Par ūdenssaimniecības projektu Siguldas novada Mores ciemā
29.06.2012


  Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā” realizācijai SIA „Saltavots”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, 2012. gada maijā-jūnijā ir noslēdzis trīs būvdarbu līgumus.

   Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus Siguldas, Dārza, Pļavas ielu rajonā veic SIA „Būve Wood Line”, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi veiks pilnsabiedrība „Abora K”, jaunās artēziskā akas izbūvi un ūdens ieguves vietas labiekārtošanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām veiks SIA „Koger vide”.

  Šobrīd notiek ūdensvada, pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada būvdarbi Dārza ielā.

  Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni, jo būvdarbi, kas saistīti ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi apgrūtina Dārza, Pļavas, Siguldas ielas iedzīvotāju ikdienu.

  Dārza, Pļavas, Siguldas ielu esošajiem klientiem būs jāveic ūdensvada pievadu pārslēgumi, tiks lūgta arī iedzīvotāju palīdzība, lai pēc iespējas precīzāk varētu konstatēt esošo ūdensvada pievadu atrašanās vietas. Esošo ūdensvadu pievadu pārslēgumi tehniskajā projektā norādīto garumu robežās tiks veikti noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros un samaksa par to esošajiem abonentiem nav jāveic.  

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

___________________________________________________________________

 

projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025)

līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD