124638

Noslēgts līgums par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/01029 īstenošanu
29.04.2022


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” šā gada 28. aprīlī ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā”, Nr. 4.2.2.0/21/A/01029, īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par energoapgādi Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Projekta darbības tiks veiktas Siguldas pilsētas centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Galvenās darbības:

  •          Tehnoloģiskās iekārtas - maisītāja maiņa denitrifikācijas rezervuārā;
  •          Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana.

Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanai veikta būvprojekta izstrāde. Ir izsludināts iepirkums saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanai. Būvdarbu posmā tiks veikta būvuzraudzība, autoruzraudzība.

Tehnoloģiskās iekārtas – maisītāja maiņa denitrifikācijas rezervuārā tiks veikta 2023. gadā.

Projekta darbību rezultātā no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda - 0,06 MW, siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 7,612 CO2 ekvivalenta tonnas.

Projekta īstenošanas ilgums-18 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 158 400,30 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas 128 430,00, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 109 165,50 EUR, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" finasējums 19 264,50 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv