125435

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegts iesniegums par jaunu tarifa projektu
15.06.2022


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”, Reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, 2022. gada 15. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

Piedāvātais tarifs

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, m3

1.14 EUR bez PVN

1.27 EUR bez PVN

+ 11.4


Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, m3

1.49 EUR bez PVN

2.15 EUR bez PVN

+ 44.3

 Kopā:

 2.63 EUR PVN

 3.42 EUR PVN

 

 Kopā ar PVN:

 3.18 EUR ar PVN

4.14 EUR ar PVN

 

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar energo resursu (elektrība, apkure, degviela), iekārtu uzturēšanas, materiālu izmaksu un personāla izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” darba laikā iepriekš sazinoties ar direktoru Ivaru Ķiksi, tālrunis 26526834, e- pasts: ivars.kiksis@saltavots.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”, Reģistrācijas Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, e-pasts: saltavots@saltavots.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD