Publiskojamā informācija 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām, SIA "SALTAVOTS" publisko informāciju:

 Nr.p.k.

Publiskojamā informācija 

 Publiskošanas biežums

 Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Pastāvīgi

Atbilsoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantam, SIA "SALTAVOTS" ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2018. līdz 2022. gadam, kas apstiprināta Dalībnieku sapulcē (15.10.2018. prot. Nr. 2018-2).

SIA "SALTAVOTS" vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2018. līdz 2022. gadam skatīt šeit

 2. 

Ziņas par Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidie

Pastāvīgi

Komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru (2. red.): 

 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)

 notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00) 

Darbības veidi: 

 ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā

 ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam 

 notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

 notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos

 lietus notekūdeņu apsaimniekošana

 3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 Vienu reizi gadā

Pārskatu par 2018. gadu skatīt šeit

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Vienu reizi gadā

Pārskatu par 2018. gadu skatīt šeit

 5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

 Vienu reizi gadā

Informāciju par 2018. gadu skatīt šeit

 6.

Atalgojuma politikas principi

Vienu reizi gadā

Atalgojuma politikas principus skatīt šeit

 7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Vienu reizi gadā

SIA "SALTAVOTS" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem) 27. panta otrai daļai

 8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Vienu reizi ceturksnī

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.) skatīt šeit

 9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Vienu reizi gadā

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2018. gada pārskatu skatīt šeit

 10.

Informācija par īpašuma struktūru

Pastāvīgi

SIA "SALTAVOTS" 100% apmērā ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "SALTAVOTS" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 11.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

SIA "SALTAVOTS" organizatorisko struktūru skatīt šeit

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 Pastāvīgi

Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi) 

 13.

Informācija par iepirkumiem

 Pastāvīgi

Informāciju par iepirkumiem skatīt šeit

(Informācija atjaunota 24.05.2019.)

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv