SIA "Saltavots" piegādā dzeramo ūdeni un pieņem kanalizācijas notekūdeņus Siguldas pilsētā, pagastā un novadā pēc vienotiem tarifiem, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar
2019. gada 22. augusta padomes lēmumu Nr. 138 apstiprināja ūdensapāgdes un kanalizācijas novadīšanas tarifus:

 Pēc mērītāja rādījumiem

 Tarifs ar PVN EUR/m3 ar 01.10.2019.

 Tarifs ar PVN EUR/m3 līdz 30.09.2019.

Ūdensapgāde, 1m3

 1,27

 1,15

Kanalizācijas novadīšana, 1 m3

 1,67

 1,33

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšana kopā, 1 m3

 2,94

 2,48

 

Informējam, ka saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī ir noteikts, ka pakalpojuma lietotāja pienākums ir nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komeruzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četrus gadus pēc likuma spēkā stāšanās dienas t.i. līdz 2020. gada 1. janvārim.

Lūgums tiem klientiem, kuriem vēl nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts uz savas ūdensapgādes sistēmas to izdarīt savlaicīgi. Nepieciešamā tehniskā informācija par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi pieejama šeit vai pa tālruņiem 24112298, 29181233, 67973733.

 Pēc patēriņa normām (mēnesī)

 Tarifs ar PVN EUR/mēnesī ar 01.10.2019.

 Tarifs ar PVN EUR/m3 līdz 30.09.2019.

 Kanalizācijas novadīšana (privātmājas) 

 

 (vienam cilvēkam)

 7,61

 6,06

 (diviem cilvēkiem)

 15,23

 12,13

 (trīs cilvēkiem)

 22,84

 18,19

 (četriem cilvēkiem)

 30,46

 24,26

 (pieciem cilvēkiem)

 38,07

 30,32

 

• Klientiem, kuriem ir ūdens mērītāji, jāmaksā pēc mērītāju rādījumiem. Kanalizācijas daudzumu pieņem vienādu ar ūdens daudzumu.


• Klientiem, kuriem nav ūdens mērītāji, jāmaksā pēc patēriņa normām. Maksa pēc patēriņa normām tiek aprēķināta atbilstoši labiekārtotības pakāpei dzīvoklī vai mājā.

 

Klientus, kuri norēķinās uzņēmuma kasē, lūdzam izmantot šīs maksājumu kvītis:

dzīvokļi privātmājas

Kientus, kuri norēķinās internetbankā, lūdzam izmantot šos uzskaites reģistrus:

dzīvokļi privātmājas
 

• Maksājumus var veikt:   
* SIA "Saltavots" kasē skaidrā naudā un ar norēķinu kartēm:
            - Pirmdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
            - Ceturtdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 17.00

* Internetbankā (veicot maksājumu internetbankā (ja veicat maksājumu internetbankā, lūdzu, norādiet klienta numuru (līguma Nr.) un skaitītāja rādījumus no - līdz)

* veikalu "Maxima" kasēs

* jebkurā bankas filiālē vai VAS "Latvijas Pasts" nodaļā
 
 
Klientu daļas tālrunis 67973733, 29181233, e-pasts: klienti@saltavots.lv
 
(informācija atjaunota 28.08.2019.)

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv