Dzeram dens analu rezultti 2023. gad
13.10.2023

Last vairk ...


Dzeram dens analzes 2022. gad
30.12.2022

Last vairk ...


Dzeram dens analzes 2021. gad
30.11.2021

Last vairk ...


dens analzes 2020. gad
01.12.2020

Dzeram dens analzes tiek veiktas saska ar Veselbas inspekcij saskaotm monitoringa programmm

Last vairk ...


dens analzes 2019. gad
10.12.2019

Dzeram dens analzes tiek veiktas saska ar Veselbas inspekcij saskaotm monitoringa programmm

Last vairk ...

Arhvs
2023 (1)   
2022 (1)   
2021 (1)   
2020 (1)   
2019 (1)   
2018 (4)   
2017 (2)   
Kontaktforma
  
Vrds:

  
Uzvrds:

E-pasts:

Tlrunis:

Dokuments:

Ziojums:

 

Jsu iesniegtos datus apstrds przinis  SIA SALTAVOTS, juridisk adrese  Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatanas (lietvedbas vadana) nolkam. Papildu informciju par minto personas datu apstrdi var iegt www.saltavots.lv/Privtuma politika vai iepazstoties ar to kltien SIA SALTAVOTS klientu da.


Avriju gadjumos rjos densvada un kanalizcijas tklos (visu diennakti) zvant:

67973115 (darba laik) vai

25645452 (rpus darba laika)
Esam draudzgi cilvkiem ar kustbu traucjumiem
un vides pieejamba ir atbilstoa MK noteikumiem. 


* * * * * * * *densapgdes un kanalizcijas tkli Siguldas novad
Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesbas aizsargtas

Izstrdja 121 Online LTD