2018

dens analzes 2018. gada novembris
06.12.2018

Dzeram dens analzes tiek veiktas saska ar Veselbas inspekcij saskaotm monitoringa programmm

Last vairk ...


dens analzes 2018. gada augusts
03.09.2018

Dzeram dens analzes tiek veiktas saska ar Veselbas inspekcij saskaotm monitoringa programmm

Last vairk ...


dens analzes 2018. gada maijs
08.06.2018

Dzeram dens analzes tiek veiktas saska ar Veselbas inspekcij saskaotm monitoringa programmm

Last vairk ...


dens analzes 2018. gada februris
05.03.2018

Dzeram dens analzes tiek veiktas saska ar Veselbas inspekcij saskaotm monitoringa programmm

Last vairk ...

Arhvs
2023 (1)   
2022 (1)   
2021 (1)   
2020 (1)   
2019 (1)   
2018 (4)   
2017 (2)   
Kontaktforma
  
Vrds:

  
Uzvrds:

E-pasts:

Tlrunis:

Dokuments:

Ziojums:

 

Jsu iesniegtos datus apstrds przinis  SIA SALTAVOTS, juridisk adrese  Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatanas (lietvedbas vadana) nolkam. Papildu informciju par minto personas datu apstrdi var iegt www.saltavots.lv/Privtuma politika vai iepazstoties ar to kltien SIA SALTAVOTS klientu da.


Avrijas dienests rjos densvada un kanalizcijas tklos (visu diennakti)
- darba laik: 6797 3115
- rpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzgi cilvkiem ar kustbu traucjumiem
un vides pieejamba ir atbilstoa MK noteikumiem. 


* * * * * * * *densapgdes un kanalizcijas tkli Siguldas novad
Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesbas aizsargtas

Izstrdja 121 Online LTD