34283

"Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos"
12.01.2009


     Pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā 2002. gadā, turpinājās Siguldas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības programmas realizācija un II posma ūdenssaimniecības attīstības darbi tika uzsākti, kad 2005. gada 8. martā tika noslēgts Līgums starp Latvijas republikas Vides ministriju, Siguldas novada domei un SIA "Saltavots" par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" īstenošanu.
     Šī projekta ietvaros tika realizēts:
• izurbta viena jauna artēziskā aka ar jaudu 60 m3/h "Paceplīšu" ūdensgūtnē;
• aiztamponētas 14 vecās artēziskās akas;
• uzbūvētas jaunas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, kas tika gaidīts vairāk kā desmit gadus;
• izslēgts Siguldas ūdenstornis (Saules ielā) no ūdensapgādes sistēmas, tā vietā uzbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija;
• izbūvēti attīrītā dzeramā ūdens apakšzemes rezervuāri ar tilpumu 1400 m3;
• nomainīts vecais spiedvads no „Paceplīšu" ūdensgūtnes līdz ūdenstornim Saules ielā;
• izbūvēts jauns ūdensvads paralēli vecajam no "Paceplīšiem" līdz Saules ielas ūdenstornim;
• rekonstruētas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai samazinātu slāpekļa un fosfora daudzumu izplūstošajos notekūdeņos;
• slēgtas "Lauktehnikas" un "ZPS" (Peltes) notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un pieslēgtas Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izbūvējot divas sūknētavas un kanalizācijas vadus līdz Atbrīvotāju ielas sūknētavai;
• izbūvēti kanalizācijas tīkli dzīvojamā rajonā „Kaķīši", daļēji Miera - Rūsiņa, Strēlnieku - Pulkveža Brieža ielu kvartālos un  pieslēgšana pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
• rekonstruēts kanalizācijas vads starp Parka - Šveices ielām un spiedvads no Atbrīvotāju ielas sūknētavas līdz Pērsieša ielai;
• izbūvēts maģistrālais ūdensvads d=150mm no dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtām līdz "Kaķīšiem" un pieslēgts pie pilsētas ūdensapgādes sistēmas;
• nomainīti neliela daļa esošie, nolietojušies ūdensvadu;
• piegādāts aprīkojums ūdensnoplūžu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu meklēšanai, kā arī programma šo datu apstrādei;
• piegādāta hidrodinamiskā mašīna.
 

Projekta realizācija no 2005. līdz 2010. gadam
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD