34280

"Ūdenssaimniecības attīstība Siguldas pilsētā"
31.03.2005


 

     Par Siguldas pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanas sākumu var uzskatīt 1996. gadu, kad tika uzsākta programmas “Ūdenssaimniecības attīstība Siguldas pilsētā” sagatavošana.

     1998. gada 12. martā, finansētāju (SIDA, PHARE, NEFCO, VARAM un Siguldas pašvaldība) sanāksmē tika akceptēta projekta realizācija, uz kura pamata sākotnēji I kārtas ietvaros tika nolemts būvēt dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, centrālo notekūdeņu pārsūknēšanas staciju Šveices ielā, spiedvadu, kā arī paplašināt un atjaunot ūdensvada un kanalizācijas tīklu. 1999. gadā projekts tika precizēts, Siguldas pilsētas dome 17. marta sēdē nolēma paredzēto NEFCO aizdevumu dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas celtniecībai novirzīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu celtniecībai. Līdz ar to atdzelžotavas būvniecība tika izslēgta no šajā kārtā veicamo darbu saraksta, tāpat arī ūdensvada tīklu atjaunošana un paplašināšana.

    Līdz ar to šī projekta ietvaros tika realizēts:

·       notekūdeņu sūknētavas celtniecība Šveices ielā

·       spiedvada izbūve no sūknētavas Šveices ielā līdz attīrīšanas iekārtām “Lorupe” 2,4 km garumā;

·       notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Lorupe” būvniecība.

 

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv