Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" (turpmāk - Saltavots) nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un iegūst, sagatavo un piegādā dzeramo ūdeni un savāc, novada līdz notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām un attīra kanalizācijas notekūdeņus Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos pēc vienotiem tarifiem, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) ar 2022. gada 20. oktobra padomes lēmumu Nr. 230 ir apstiprinājis jaunus Saltavota ūdensapāgdes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Siguldas novada siguldas pilsētās, Siguldas, Mores un Allažu pagastos. 

Šobrīd spēkā esošie tarifi Regulatorā tika apstiprināti 2019. gadā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar energo resursu (elektrība, apkure, degviela), iekārtu uzturēšanas, materiālu izmaksu un personāla izmaksu pieaugumu.

Saltavots tarifu projektu aprēķināja, paredzot atsevišķu tarifu no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim un atsevišķu tarifu no 2023. gada 1. maija.

 

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, periodā no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim noteikts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas un patērētās elektroenerģijas maksas samazinājums (maksa par elektroenerģijas sadalīšanu un obligāto iepirkumu komponenti netiek aprēķināta), līdz ar to, šajā periodā ir apstiprināti šādi tarifi:

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Tarifs bez PVN EUR/mno 01.12.2022. līdz 30.04.2023.

PVN EUR/mno 01.12.2022. līdz 30.04.2023.

Tarifs ar PVN EUR/mno 01.12.2022. līdz 30.04.2023.

Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3

1,30

0,27

1,57

Kanalizācijas pakalpojums, 1m3

2,10

0,44

2,54

Kopā, 1m3

3,40

0,71

4,11

Savukārt no 2023. gada 1. maija, kad noteiktais elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas un patērētās elektroenerģijas maksas samazinājums vairs netiks piemērots (maksa par elektroenerģijas sadalīšanu un obligāto iepirkumu komponenti tiek aprēķināta), ir apstiprināti šādi tarifi:

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Tarifs bez PVN EUR/mno 01.05.2023.

PVN EUR/mno 01.05.2023.

Tarifs ar PVN EUR/mno 01.05.2023.

Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3

1,45

0,30

1,75

Kanalizācijas pakalpojums, 1m3

2,37

0,50

2,87

Kopā, 1m3

3,82

0,80

4,62

 

Saltavots 2022. gada 15. jūnijā Regulatorā iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu. Regulators, veicot tarifu projekta izvērtējumu, Saltavotam lūdza iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus, kā arī veikt pārrēķinu. Saltavots papildus 2022. gada 5. augustā, 26. septembrī un 5. oktobrī iesniedza nepieciešamos tarifu veidojošo izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu tarifa projektu.Regulators, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secinājis, ka jaunais tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu Saltavots ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.


Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (centralizētie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi) 
šeit

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma vispārīgie noteikumi šeit
 

Maksājumus var veikt:    

Neskaidras naudas darījumiem:

  •          Internetbanka (maksa par pakalpojumu atkarīga no internetbankas)
  •          Pašapkalpošanās platforma  (maksa par pakalpojumu 2% no maksājuma summas)

Skaidras un neskaidras naudas darījumiem, ja uz rēķina ir svītru kods (maksa par pakalpojumu 0,50 EUR):

  •         nodaļās
  • Veikalos:

 

Klientu daļas tālruņi 67973733, 29181233, 25662084; e-pasts: klienti@saltavots.lv
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD