Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" (turpmāk - Saltavots) nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un iegūst, sagatavo un piegādā dzeramo ūdeni, savāc un novada līdz notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām un attīra sadzīves kanalizācijas notekūdeņus Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos pēc vienotiem tarifiem, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām.

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) padomes 2023.gada 13.aprīļa sēdē Regulators atzina SIA ,,SALTAVOTS” noteikto (Latvijas Vēstnesis, 2023,  65.nr.) ūdenssaimniecības  pakalpojumu tarifu un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumam Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos. 

Noteiktie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi stājas spēkā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteiktajiem tarifiem norādītajā laikā, t.i. ar 2023. gada 1. maiju un tie ir šādi: 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Tarifs bez PVN EUR/mno 01.05.2023.

PVN EUR/mno 01.05.2023.

Tarifs ar PVN EUR/mno 01.05.2023.

Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3

1,22

0,26

1,48

Kanalizācijas pakalpojums, 1m3

1,97

0,41

2,38

Kopā, 1m3

3,19

0,68

3,86

Ar 2024. gada 1. janvāri Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" (turpmāk - Saltavots) nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un iegūst, sagatavo un piegādā dzeramo ūdeni, savāc un novada līdz notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām un attīra sadzīves kanalizācijas notekūdeņus Siguldas novada Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos pēc tarifiem, kurus Mālpils pagastā apstiprinājusi Siguldas novada pašvaldības dome un Krimuldas un Lēdurgas pagastos apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām.

 Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. marta sēdē ar lēmumu "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils paagastā" (protokols Nr. 4, 6. paragrāfs) apstiprināja ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Siguldas novada Mālpils pagastā.

Noteiktie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi stājās spēkā ar 2023. gada 1. maiju un tie ir šādi: 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Tarifs bez PVN EUR/mno 01.04.2023.

PVN EUR/mno 01.04..2023.

Tarifs ar PVN EUR/mno 01.04.2023.

Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3

1,41

0,30

1,71

Kanalizācijas pakalpojums, 1m3

1,47

0,31

1,78

Kopā, 1 m3

 2,88

 0,61

 3,49

 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) padomes 2023.gada 28. augusta sēdē Regulators atzina SIA "Entalpija-2" noteikto (Latvijas Vēstnesis, 2023/162.DA2) ūdenssaimniecības  pakalpojumu tarifu un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumam Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos. 

Noteiktie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi stājas spēkā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteiktajiem tarifiem norādītajā laikā, t.i. ar 2023. gada 1. oktobrī un tie ir šādi: 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Tarifs bez PVN EUR/mno 01.10.2023.

PVN EUR/mno 01.10.2023.

Tarifs ar PVN EUR/mno 01.10.2023.

Ūdensapgādes pakalpojums, 1m3

1,18

0,25

1,43

Kanalizācijas pakalpojums, 1m3

1,40

0.29

1,69

Kopā, 1m3

2,58

0,54

3,12


 Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (centralizētie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi) 
šeit Aizpildīts un parakstīts iesniegums ar pievienotiem dokumentiem jāsūta uz e-pastu: klienti@saltavots.lv 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma Vispārīgie noteikumi šeit
 

 Maksājumus var veikt:    

Neskaidras naudas darījumiem:

  •          Internetbanka (maksa par pakalpojumu atkarīga no internetbankas)
  •          Pašapkalpošanās platforma Bill.me Latvija  (maksa par pakalpojumu 2% no maksājuma summas)

Skaidras un neskaidras naudas darījumiem, ja uz rēķina ir svītru kods (maksa par pakalpojumu 0,50 EUR):

  •         nodaļās
  • Veikalos:

 

 Klientu daļas tālruņi 67973733, 29181233, 25662084; e-pasts: klienti@saltavots.lv

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD