SIA "SALTAVOTS" piedāvā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšanas, pieņemšanas un attīrīšanas pakalpojumus (asenizācijas pakalpojumus).

2022. gada 28. maijā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” prasības.

 

SIA “SALTAVOTS” kā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Siguldas novadā ir reģistrēts asenizatoru reģistrā un ir tiesīgs sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Informācija par citiem asenizatoru reģistrā reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem pieejama šeit.

Atgādinām, ka saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā attiecas uz tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas Siguldas pilsētā un Siguldas pagasta blīvi apdzīvotajās teritorijās - Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, Jūdažu ciemā, Mores ciemā un Allažu ciemā.

 

Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem pakalpojumu saņēmējiem, ar SIA "SALTAVOTS"  rīkojumu ir noteikts, ka:

1) līgumus par pakalpojumu var slēgt tikai ar tiem īpašniekiem, kuri decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir reģistrējuši decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums šeit

2) pirms līguma slēgšanas, lai pārliecinātos, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmās esošie notekūdeņi un nosēdumi atbilst saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām par maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām*:

2.1.) decentralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar izcenojumu bez līguma un tiek veiktas ekspress analīzes

vai

2.2.) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks iesniedz akreditētā laboratorijā veikto testēšanas pārskatu.

3) pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanu/ neslēgšanu.

Līgumus ar tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, uz kuriem neattiecas saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību var slēgt, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks ir izpildījis iepriekš minētās prasības.

 

*Tipisku sadzīves notekūdeņu piesārņojuma raksturojošie parametri, atbilstoši saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām par maksimāli pieļaujamām koncentrācijām:

Nr. p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

1.

Kopējās suspendētās vielas, mg/l

450

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l

740

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l

350

4.

Kopējais fosfors, mg/l

13

5.

Kopējais slāpeklis, mg/l

40

6.

Tauki, mg/l (ekstraģējamās vielas)

30

7.

pH līmenis

8,5

8.

Temperatūra, °C

<40

9.

Naftas produkti

Nav pieļaujams

 

Papildus informāciju par pakalpojumu sniegšanas kārtību var saņemt SIA “SALTAVOTS” klientu daļā pa tālruņiem 67973733, 29181233, 25662084 vai rakstot e-pastu: klienti@saltavots.lv, vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas dienās: pirmdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00.

Iesniegums maksas pakalpojumu saņemšanai šeit 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD