117021

Atskatamies uz paveiktajām aktivitātēm maijā
09.06.2021


 Maijs ir aizritējies un laiks ieskatīties lielākos un mazākos darbos SIA "SALTAVOTS" ikdienā.

 Iestājoties siltiem laika apstākļiem arī ūdensvada avārijas kļūst mazāk, līdz ar to, maijā tika reģistrētas un novērstas trīs ūdensvada avārijas:

Gaismas ielā:                                                                           Viršu ielā:

Ūdensvada avārijas remontdarbi Gaismas ielā, Siguldā   Ūdensvada avārijas remontdarbi Gaismas ielā, Siguldā    Ūdensvada avārijas remontdarbi Viršu ielā, Siguldā

 Allažos:                                                                                                   

 Ūdensvada avārijas remontdarbi Allažos, Siiguldas novadā    Ūdensvada avārijas remontdarbi Allažos, Siguldas novadā

 Lai veicinātu pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapāgdes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, vietās, kur nav izbūvēti pievadi līdz nekustamo īpašumu robežām, pamatojoties uz nekustamo īpašumu īpašnieku iesniegtajiem būvprojektiem, tie tiek izbūvēti rindas kārtībā, ņemot vērā kārtību, kādā iesniegti būvprojekti:

Sadzīves kanalizācijas atzara        Ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas atzara izbūve 

Pīlādžu ielā:                                    Alūksnes ielā

Sadzīves kanalizācijas atzara izbūve līdz nekustamā īpašuma robežai Pīlādžu ielā, Siguldā         Ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas atzara izbūve Alūksnes ielā, Siguldā    Ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas atzara izbūve Alūksnes ielā, Siguldā       

  Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, veicām ūdensvda pievada un sadzīves kanlizācijas atzaru izbūvi nekustamo īpašumu robežās:

Šveices ielā                               Vidzemes šosejā

Ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas atzara izbūve  īpašuma robežās Šveices ielā, Siguldā      Ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas atzara izbūve  īpašuma robežās Vidzemes šosejā, Siguldā

 Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu izpildi, Vildogas ceļā tika uztādīts jauns ugunsdzēsības hidrants:

    Hidranta izbūve Vildogas ceļā, Siguldā    Hidranta izbūve Vildogas ceļā, Siguldā

 Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, papildus būvdarbiem, veicam arī objektu sakārtošanas darbus, kā arī rūpējamies par ūdenssaimniecības objektu uzturēšanu tos regulāri pļaujot, kā arī nepieciešmības gadījumā veicot citus labiekārtošanas darbus:

Objekta sakārtošana Allažmuižā     Zāles pļaušana Siguldas pilsētas                Atbrīvotāju ielas kanalizācijas

                                                           dzeramā ūdens sagatvošanas iekārtās       sūkņu stacija

Objekta apzaļumošana pēc remontdarbiem Allažmuižā, Siguldas novadā            Zāles pļaušanas Siguldas pilsētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās, Siguldā                  Atbrīvotāju ielas kanalizācijas sūkņu stacija, Siguldā

 Lai izpildītu Deleģēšanas līguma (noslēgts atrp Siguldas novada pašvaldību un SIA "SALTAVOTS") prasības attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu Siguldas novadā, maijā sagatavojām, izdrukājām, salikām aploksnēs un nogādājām pastkastītēs 482 vēstules to Siguldas pilsētas, Peltes, Kalnabeites un Ķiparu ciemu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir jāreģistrē savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā. Jūnijā tiks sagatvotas, izdrukātas, saliktas aploksnēs un nogādātas pastakstītēs vēstules tiem Jūdažu, Mores un Allažmuižas ciemu iedzīvotājiem, kuriem jāreģistrē savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā. Detalizēta informācija pieejama šeit

Vēstules 

 Par aktuālajām tēmām un darbiem informācija vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, kā arī Facebook kontā. Seko mums, un zini jaunākās ziņas!

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, SIA "SALTAVOTS" biroja darbinieki turpina klientus apkalpot attālināti, līdz ar to birojs un kase joprojām ir slēgti apmeklētājiem. 

Vispārīgas informācijas saņemšanai aicinām:

Ar atbildīgajiem darbiniekiem sazināties ir iespējams, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Kontakinformācija pieeajama šeit

Ar Klientu daļas darbiniekiem par jautājumiem par norēķiniem, līgumu slēgšanu, skaitītāju maiņām, maksas pakalpojumiem aicinām:

  • zvanīt uz tālruņa numuriem 67973733 vai 29181233
  • rakstīt uz e-pasta adresi: klienti@saltavots.lv  

Ar Attīstības daļas darbiniekiem par jautājumiem par tehniskajiem noteikumiem, topogrāfiju saskaņošanu, būvniecības ieceru saskaņošanu, atzinumu izsniegšanu, rakšanas darbu atļaujām aicinām:

  • zvanīt uz tālruņa numuriem 67974011 vai 23221617
  • rakstīt e-pastu: attistibasdala@saltavots.lv

Avāriju pieteikšana par avārijām ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklos pa tālruņiem:

  • SIA “SALTAVOTS” darba laikā 67973115
  • Ārpus SIA “SALTAVOTS” darba laika 25645452

 No 1. jūnija tie klienti, kuri norēķinus veic vekala "Maxima" kasē, varēs tos veikt visā veikala darba laikā, jo iepriekš noteiktie ierobežojumi tiek atcelti.

  Aicinām tos klientus, kuri vēl nav reģistrējušies Klientu portālā, neatlikt šo iespēju un reģistrēties, lai izmantotu portālā piedāvātās iespējas!

Reģistrēties klientu portālā 

Nākotni Mēs veidojam kopā! 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv