62965

Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu savākšanas, attīrīšanas pakalpojuma sniegšanā
30.12.2015


Sākot ar 2016. gada 1. janvāri

= SIA “Saltavots” savākšanas pakalpojumu sniegs Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta Peltes ciema, Ķiparu ciema un Kalnabeites ciema fiziskajām un juridiskajām personām;

Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās netiks pieņemts sauso tualešu saturs, bioloģisko attīrīšanas iekārtu notekūdeņu dūņas un decentralizēto kanalizācijas sistēmu krājtvertņu nogulsnes, kuras veidojas, ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidrie sadzīves atkritumi netiek apsaimniekoti atbilstoši saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” X nodaļas prasībām (skatīt šeit). 

 

Pakalpojuma pieteikšanas kārtība:

Pakalpojumu piesaka zvanot pa tālruni 67973733. Pakalpojuma veikšanas apstiprinājumu vai atteikumu klients saņems vienas darba dienas laikā pēc pakalpojuma pieteikuma saņemšanas.

Pēc pakalpojuma pieteikuma  apstiprinājuma Fiziskās personas veic priekšapmaksu. To var izdarīt sekojoši:

= samaksājot par pakalpojuma saņemšanu SIA "Saltavots" kasē;

= maksājot internetbankā;

= pirms veiciet apmaksu, lūdzam, iepazīties ar pakalpojumu cenām ;

= tālrunis informācijai 67973733.

Fiziskām personām pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta divu darba dienu laikā no samaksas saņemšanas brīža!

Pēc pakalpojuma pieteikuma apstiprinājuma Juridiskām personām rēķins par pakalpojuma sniegšanu tiek izsūtīts uz pakalpojuma pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Juridiskām personām pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta vienojoties!

 

Sākot ar 2016. gada februāri:

Līdz katra mēneša 20. datumam SIA “Saltavots” mājas lapā www.saltavots.lv  tiks publicēta informācija par iepriekšējā periodā SIA “Jumis” un SIA “Saltavots” savāktajiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu apjomiem Siguldas pilsētā, Siguldas pagasta Peltēs, Kalnabeitēs, Ķiparos.   
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD