VISPĀRĪGI e-pasts: saltavots@saltavots.lv

Iesniegums (brīvā formā) šeit

KLIENTU DAĻA zemāk esošos iesniegumus ar pievienotiem pielikumiem, ja attiecas, sūtīt uz e-pastu: klienti@saltavots.lv

Iesniegums maksas pakalpojumu saņemšanai šeit

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums šeit

Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (centralizētie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi) šeit

ATTĪSTĪBAS DAĻA zemāk esošos iesniegumus ar pievienotiem pielikumiem, ja attiecas, sūtīt uz e-pastu: attistibasdala@saltavots.lv

Iesniegums tehnisko noteikumu (ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve/pārbūve) saņemšanai šeit

Iesniegums rakšanas atļaujas saņemšanai šeit

Iesniegums atzinuma saņemšanai dzīvojamās mājas nodošanai ekspluatācijā šeit

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD