86803

Informācija par sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Siguldas pilsētā
29.06.2018


Siguldas pilsētā, lai radītu pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tiek paplašināti sadzīves kanalizācijas tīkli.

Kalmju ielā ir pabeigta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve un ir uzsākti būvdarbu zonas sakārtošanas darbi.

Meldru ielā turpinās sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbi. Satiksmes organizācijas shēmu skatīt šeit. Būvdarbu laikā ir konstatēts, ka divi īpašumi esošajā lietus kanalizācijas sistēmā novada neattīrītus sadzīves notekūdeņus, kuri nonāk grāvī.

Mālkalnu ielā ir uzsākti sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbi. Tīklu izbūve ir uzsākta no Atbrīvotāju ielas puses. Satiksmes organizācijas shēmu skatīt šeit.  Darbus ir plānots pabeigt augusta otrajā pusē.

Krišjāņa  Barona ielas posmā ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīklu pievadi un uzsākti seguma atjaunošanas darbi un būvdarbu zonas sakārtošanas darbi.  Būvuzņēmējs SIA “MONUM” kavē šī posma darbus. Līdz ar to seguma atjaunošanas darbi tiks pabeigti jūlija sākumā, un līdz šim laikam šajā ielas posmā būs satiksmes ierobežojumi.

Strēlnieku ielas posmā Pulkveža Brieža iela – Laimas iela un Kaijas ielā būvuzņēmējs SIA “MONUM” plānotos darbus maijā neuzsāka, jo nespēja nepieciešamajā apjomā nodrošināt darbaspēku. Strēlnieku ielas posmā darbi ir uzsākti jūnija pēdējās dienās.  Kaijas ielā darbus ir plānots uzsākt jūlija sākumā.  Satiksmes organizācijas shēmu skatīt šeit

Eduarda Veidenbauma ielā un Nītaures ielas posmā jūlija pirmajās dienās tiks uzsākti sagatavošanās darbi sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei.

Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi, kurus veic SIA “MONUM”, notiek  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001, ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 

Atvainojamies par radītajām neērtībām būvdarbu laikā!

 

Informāciju sagatavoja:

Silvija Zaharāne

SIA “SALTAVOTS” projektu vadītāja
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv