VISPĀRĪGI

Iesniegums (brīvā formā) šeit

KLIENTU DAĻA

Iesniegums maksas pakalpojumu saņemšanai šeit

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums šeit

Iesniegums līguma noslēgšanai par centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem šeit

Iesniegums līguma noslēgšanai par decentralizēto kanalizācijas sistēmu savākšanu (asenizācijas pakalpojumi) šeit

ATTĪSTĪBAS DAĻA 

Iesniegums tehnisko noteikumu (ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija) saņemšanai šeit

Iesniegums rakšanas atļaujas saņemšanai šeit

Iesniegums atzinuma saņemšanai dzīvojamās mājas nodošanai ekspluatācijā šeit

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv