2011

Abonentu ievērībai!
19.12.2011

Lasīt vairāk ...


Pabeigta līguma "Krimuldas NAI rekonstrukcija" izpilde
16.12.2011

2011. gada 12. decembrī Siguldā, ekpluatācijā pieņemti līguma "Krimuldas NAI rekonsrukcija" ietvaros rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Mednieku ielas kanalizācijas sūkņu stacija un SIA "Saltavots" piederošais maģistrālais kanalizācijas tīkls.

Lasīt vairāk ...


Parakstīts līgums par ūdenssainiecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā
07.12.2011

2011. gada 2. decembrī starp Valsts aģentūru "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" un SIA "Saltavots" tika parakstīts līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025 par Eiropas Savenības fonda projekta īstenošau un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā".

Lasīt vairāk ...


Darba laiks sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
16.11.2011

Lasīt vairāk ...


Pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldā
21.10.2011

2011.gada 17. oktobrī Siguldā ekspluatācijā ir pieņemti līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana)” ietvaros izbūvētie 1,47 km ūdensapgādes tīklu, 3,77 km kanalizācijas tīklu, rekonstruētā kanalizācijas sūkņu stacija, 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un 8 elektromagnētiskie plūsmas mērītāji.

Lasīt vairāk ...


Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" turpinās
30.09.2011

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" īstenošanas ietvaros noslēgumam tuvojas līgumu "Krimuldas NAI rekonstrukcija" un "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana" realizācija.

Lasīt vairāk ...


Parakstīts līgums par asenizācijas mašīnas piegādi
01.08.2011

2011. gada 29. jūlijā Siguldā, starp SIA "Saltavots" un SIA "AVAR AUTO" tika parakstīts līgums par asenizācijas mašīnas piegādi. Līguma summa bez PVN 138 900 LVL.

Lasīt vairāk ...


Paveiktais Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā līdz 2011. gada jūnijam
27.06.2011

Siguldā tiek veikta Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un maģistrālās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Pamatojoties uz 2010. gada 8. oktobrī noslēgto līgumu darbus veic AS „Siguldas būvmeistars”.

Lasīt vairāk ...


Paveiktais ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā Siguldā līdz 2011. gada jūnijam
27.06.2011

Siguldā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, kurus saskaņā ar 2010. gada 16. novembrī noslēgto līgumu veic AS „Siguldas būvmeistars”.

Lasīt vairāk ...


Par biroja adreses maiņu 24.01.2011

No 2011. gada 19. janvāra SIA "Saltavots" ir mainīta biroja adrese. Turpmāk korespondenci sūtīt uz adresi Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150.


Arhīvs
2024 (85)   
2023 (163)   
2022 (147)   
2021 (169)   
2020 (160)   
2019 (135)   
2018 (53)   
2017 (41)   
2016 (25)   
2015 (28)   
2014 (29)   
2013 (20)   
2012 (29)   
2011 (10)   
2010 (5)   
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD